Gedragscode en huisregels

Met het ondertekenen van de overeenkomst met Sportinstituut Tom van der Kolk en het betreden van onze sportschool, geef je aan je te houden aan de bij Sportinstituut Tom van der Kolk geldende gedragscode en huisregels.

DE SPORTER…

 • IS OPEN: wanneer je iets wordt gevraagd ofte doen wat tegen je eigen gevoel en je normen en waarden ingaat: meld dit dan bij de coach.
 • TOONT RESPECT: voor de medesporter, de coach, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • RESPECTEERT AFSPRAKEN: kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING: maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • BLIJFT VAN ANDEREN AF: raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • HOUDT ZICH AAN DE REGELS: lees de reglementen, de huisregels en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN OF HAAR WAARDE AAN: pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • DISCRIMINEERT NIET: maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • IS SPORTIEF: gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
 • VECHT ALLEEN OP DE MAT EN NIET DAAR BUITEN: gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.
 • MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE: meld overtredingen van deze code bij een van de coaches. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde.
 • DRINKT GEEN ALCOHOL VOORAF EN TIJDENS SPORTEN: drink na het sporten met mate.

De huisregels van Sportinstituut Tom van der Kolk zijn:

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Drinken (water) mag in de sportruimten alleen uit een afgesloten fles/bidon.
 • Roken en gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Eigen etenswaren zijn niet toegestaan om mee te nemen en hier te nuttigen.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan in de sportruimten, behalve het luisteren van muziek via oordopjes/koptelefoon en het gebruik van onze app ten behoeve van het digitale fitnesschema.
 • Dieren zijn niet toegestaan.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming.
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten.
 • Kinderen onder de 13 jaar zijn niet toegestaan in de fitness- en spinningruimten.
 • Wij raden u aan om uw eigendommen op te bergen in de kluisjes.
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de kluisjes, daar deze dagelijks worden opengemaakt en gecontroleerd.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
 • Het is verplicht schone sportschoenen (geen slippers) en sportkledij te dragen.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is verplicht om de cardio apparatuur na gebruik te reinigen.
 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in onze club worden niet getolereerd.
Overtreding: indien noodzakelijk, wordt er aangifte gedaan bij de politie.
Aansprakelijkheid: onze club is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om onze sportschool. Sportinstituut Tom van der Kolk kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Ontzegging: Sportinstituut Tom van der Kolk is altijd bevoegd om, wegens haar motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar ondernemingen (en aanverwante activiteiten) en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.