Administratieve vragen

Nieuw sportlid

• Ik ben een nieuw sportlid. Er is een groot bedrag van mijn rekening afgeschreven. Hoe zit dat?

Let op: de contributie wordt altijd op de 1e van de maand afgeschreven. Als de 1e in het weekend valt kan het de 31ste zijn of de 2e van de maand.

De eerste keer zouden de volgende bedragen kunnen worden geïncasseerd:
€ 25,- = inschrijfgeld volwassen leden
€ 15,- = inschrijfgeld jeugdleden
€ 10,- = ledenpas
€  x bedrag = verrekening bedrag van de vorige maand (wordt bij de 1e van de volgende maand  geïncasseerd)
€ x bedrag = normale maandbedrag van de volgende maand
Eventueel van toepassing: een judo- of karatepak.
 
Voorbeeld: een afgesloten all-in jaarabonnement dat start op 7 juli
Er wordt op 1 augustus € 103,25 afgeschreven, dat is samengesteld uit:
€ 25,- = inschrijfgeld
€ 10,- = ledenpas
€ 28,35 = restant contributie maand juli
€ 39,90 = contributie maand augustus

• Er staat nog een bedrag op het afschrift dat ik niet kan achterhalen. Waar is dat van?
Heb je iets genuttigd aan de balie in van het sportinstituut? Het kan zijn dat dit van je rekening is afgeschreven.

Kun je bepaalde bedragen nog steeds niet achterhalen, vul dan het onderstaande formulier in. Je krijgt binnen 2 werkdagen antwoord.
 

Al langer sportlid

• Er is € 4,50 afgeschreven, waarom is dat?
Indien de incasso mislukt, rekent de bank ons kosten door. Deze kosten verhalen wij aan de sporter, zoals ook in de algemene voorwaarden staat.
• Er staat als omschrijving ‘event. inschrijfgeld/judopak/borg’. Wat is dit?
Het kan om inschrijfgeld gaan of juist een judo/karatepak, maar het kan ook alle drie betreffen.
• Ik heb Alkmaarpas bonnen, Langedijker bonnen of Huygenpas bonnen. Kunnen deze worden ingeleverd voor de contributie/introductie/judo(karate)pak?
Ja, dat is mogelijk. Kom met je pas naar de balie van Sportinstituut Tom van der Kolk.
• Ik heb een bewindvoerder, is dat een probleem?
Nee, dat is geen probleem. Indien je langskomt met de gegevens van de bewindvoerder dan nemen we contact op met hem/haar en kunnen wij akkoord vragen. Dit is wel verplicht.
• Ik ga verhuizen en wil mijn abonnement staken. Hoe doe ik dat?
Vul aan de balie van het sportinstituut een opzegformulier in. Er geldt altijd een maand opzegtermijn. Deze maand gaat in op de eerste van de opvolgende maand.
• Ik ga verhuizen en zit nog in mijn eerste contractperiode. Wat nu?
Vul aan de balie van het sportinstituut een opzegformulier in. De eerste contractperiode moet altijd betaald worden (dit is wettelijk vastgelegd).
• Ik ga verhuizen en zit nog in mijn eerste contractperiode en ga buiten een straal van vijftien kilometer wonen. Moet ik toch blijven betalen?
Vul aan de balie van het sportinstituut een opzegformulier in. Bij aantoonbaar verhuizen (aankoopcontract nieuwe woning/inschrijfbewijs van de nieuwe gemeente) buiten een straal van vijftien kilometer kan de eerste contractperiode worden opengebroken.
• Ik heb een blessure/gezondheidsproblemen. Ik kan niet sporten, dus wat nu?
Neem contact op met de balie van het sportinstituut. Er is mogelijkheid tot een blokkade als de blessure aangetoond kan worden. Deze blokkade gaat in per de eerste van de volgende maand als je nog in de eerste contractperiode zit.

De betaling loopt door tijdens de blessureperiode. Meld het aan de balie wanneer je weer begint met sporten dan zal de blokkadeperiode (de periode die betaald is maar waar geen gebruik van is gemaakt) worden doorgeschoven. Ben je langer dan een half jaar verhinderd om te sporten bij ons en ben je uit je eerste contratcperiode, dan kunnen we een financiële blokkade met je afspreken. Neem voor het bespreken van een blokkade contact op met de balie van het sportinstituut.
• Ik wil opzeggen. Hoe doe ik dat?
Kom langs aan de balie van het sportinstituut, vul een opzegformulier in en onderteken dat. Wij hebben altijd een handtekening nodig: bij het inschrijven hebben wij een handtekening nodig en ook bij het opzeggen. Je krijgt een bewijs van opzegging mee.
• Ik wil opzeggen als judoka en ook bij JBN.
Zeg je als judoka op bij de sportschool en wil je ook je lidmaatschap van de JBN stoppen, dan dien je apart bij de bond op te zeggen en dat minimaal 6 weken voor het einde van het abonnementsjaar.
• Kan ik opzeggen per mail?
Nee, dat is niet mogelijk.
• Mijn zoon heeft les in een vestiging, hoe moet ik opzeggen?
De leraar(es) heeft altijd opzegformulieren bij zich. Meld je vlak voor de les bij de leraar en je krijgt een opzegformulier mee om in te vullen en te ondertekenen.
• Ik ga op vakantie, kan mijn abonnement op een blokkade?
In de periode juli en augustus kan het abonnement niet op een blokkade. Indien je langer dan 2 maanden buiten deze maanden op vakantie gaat en je kunt dit aantonen d.m.v. een vakantiebevestiging dan kan het abonnement op een blokkade staan (minus de standaard vakantieperiode van twee weken).
• Ik moet voor langer dan 4 weken voor mijn werk naar het buitenland. Is een blokkade op mijn abonnement mogelijk?
Indien dit aantoonbaar is d.m.v. een brief van de werkgever kan het abonnement op een blokkade gezet worden.
• Ik ga voor school een lange periode naar het buitenland (stage). Is een blokkade op mijn abonnement mogelijk?
Indien dit aantoonbaar is d.m.v. een brief van school/stagebedrijf kan het abonnement op een blokkade gezet worden.
• Ik ben mijn pasje kwijt/verloren. Kan ik een nieuwe krijgen en wat kost dat?
Meld het verlies aan de balie. We maken dan een nieuwe pas voor je. De kosten van deze pas zijn 10 euro. Vind je de oude pas weer terug en lever je deze pas heel in, dan krijg je deze weer terug.
• Kan ik mijn abonnement veranderen?
Als je nog binnen de contracttermijn zit, kun je je abonnement alleen upgraden. Na de contracttermijn kun je je abonnement maandelijks omzetten naar een andere vorm.
 
Kun je bepaalde afgeschreven bedragen nog steeds niet achterhalen. Of staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen, vul dan het onderstaande formulier in. Binnen 2 werkdagen geven we je antwoord.

 

administratieve vragen formulier